Nahoru

Víme, co nesmíme

Preventivní přednáška

V úterý 30. ledna zavítala do naší školy preventistka KŘP Libereckého kraje nprap..Martina Frýdová,
aby se žáky probrala závažná témata primární prevence. Na prvním stupni hovořila se žáky na téma
kontakt s cizími lidmi. Poučila děti, jak se v nebezpečných situacích zachovat a hlavně, jak se jim
vyvarovat. Neméně důležitým tématem byla i bezpečnost v silničním provozu. Se žáky druhého
stupně poté probrala otázky trestní odpovědnosti. Seznámila studenty se základními zásadami
zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže, a
především o výchovných, ochranných a trestních opatřeních, které jim mohou hrozit v případě
spáchání trestného činu. Velká část přednášky byla zaměřena na odpovědnost mládeže za protiprávní
činy a protiprávní jednání v souvislosti s návykovými látkami.  Žáky informovala i o tom, že Policie ČR
průběžně provádí u mládeže kontroly, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo drog. Pokud policista při
kontrole zjistí, že je mladistvý nebo dítě pod vlivem návykové látky, tak se obratem vyrozumí rodič
nebo zákonný zástupce a příslušný odbor sociální péče o dítě. 


(Ivana Horčičková)

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.