Nahoru

Zápis do přípravného ročníku pro školní rok 2024/2025

ZÁPIS se bude konat v pondělí 27.5.2024 od 15:00 do 16:00 hod.

Zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy vychází z ustanovení § 42 odst.
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 Zápis se týká všech dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Co je zapotřebí předložit u zápisu do přípravného ročníku:
• žádost o přijetí do přípravného ročníku
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce
• v případě svěření dítěte do péče dokument opravňující zastupovat dítě
• kartičku zdravotní pojišťovny
• doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) o zařazení
do přípravné třídy základní školy
• rozhodnutí o odkladu školní docházky pro školní rok 2024/25


V přípravné třídě se mohou vzdělávat děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do
přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl současně udělen odklad povinné
školní docházky  (doporučujeme včas zajistit návštěvu a potřebné potvrzení školského
poradenského zařízení, pedagogicko-psychologické poradny). Přípravný ročník se
zaměřuje na vyrovnání vývoje dítěte s ohledem na jeho školní nezralost v době, kdy by
již povinnou školní docházku mělo realizovat (platí i pro děti pětileté, pokud bude
volná kapacita a budou mít doporučení poradny, mohou též navštěvovat přípravný
ročník). 


Kritéria přijetí do přípravného ročníku školní rok 2024/2025
O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost
zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského
poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra,
pedagogicko – psychologické poradny).

 

Pro školní rok 2024/2025 bude přijato maximálně 18 žáků.


V případě zájmu převyšujícího kapacitu přípravné třídy rozhodují o přijetí tato
kritéria:
1.Děti s povoleným odkladem povinné školní docházky, s místem trvalého
pobytu – mikroregion Tanvaldsko, jejichž sourozenec je žákem této školy.
2. Děti s povoleným odkladem povinné školní docházky, s místem trvalého
pobytu – mikroregion Tanvaldsko.
3. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, s místem
trvalého pobytu mikroregion Tanvaldsko, jejichž sourozenec je žákem této
školy.
4. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, s místem
trvalého pobytu mikroregion Tanvaldsko, které mají doporučení do přípravného
ročníku vystavené z SPC logopedické a surdopedické.
5. Kompletnost požadovaných dokumentů.

Děti budou přijímány postupně podle jednotlivých kritérií.
Bude-li převyšovat počet uchazečů kapacitní možnosti školy, o přijetí rozhodne
los. Losování evidenčních čísel provede člen Školské rady za přítomnosti vedení
školy a pověřeného pedagogického pracovníka školy.

 
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ:
• vydá ředitel školy do 30 dnů od zápisu a bude zveřejněno na vstupních
dveřích školy a webových stránkách školy
• rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout v kanceláři školy
• rozhodnutí o nepřijetí budou doručena na adresu zákonného zástupce

 

V Tanvaldě dne 3.5.2024 Mgr. Jan Kulhánek, ředitel školy

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.